Diecezja sosnowiecka – jedna z 3 diecezji w metropolii częstochowskiej w Polsce, ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Największe wydarzenie w historii diecezji to wizyta papieża Jana Pawła II 14 czerwca 1999 roku w Sosnowcu. Diec. sosnowiecka graniczy z archidiecezją katowicką, archidiecezją częstochowską i archidiecezją krakowską.


Terytorium: ok. 2000 km²
Liczba ludności zamieszkująca teren diecezji: 668 000
Liczba katolików: 588 900
Liczba parafii: 162
Liczba księży diecezjalnych: 408 i dwóch biskupów
Liczba księży zakonnych: 48
Siostry zakonne: 122


 

Komunikat Biskupa SosnowieckiegoUmiłowani Diecezjanie! Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym co ten drugi przyjmuje z miłości (św. Jan Paweł II).

Dyspensa-Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz tradycyjnie świąteczny charakter oktawy Narodzenia Pańskiego, na podstawie kan. 87 §1 KPK, w związku z kan. 1250 i 1251 KPK, ks. bp Grzegorz Kaszak udzielił dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 30 grudnia 2016 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych.

Zaproszenie Biskupa SosnowieckiegoZaproszenie na wydarzenia odbywające się w diecezji sosnowieckiej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Dyspensa na czas ŚDMBiorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz przeżywane w naszej diecezji Światowe Dni Młodzieży w czasie których będziemy gościć pielgrzymów z całego świata, na podstawie kan. 87 §1 KPK, w związku z kan. 1250 i 1251 KPK, Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak udzielił dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 22 lipca 2016 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych.

Biskupi apelują o ograniczenie handlu w niedzieleO poparcie inicjatywy ustawodawczej, ograniczającej handel w niedziele, zaapelowali w specjalnym komunikacie biskupi metropolii górnośląskiej i archidiecezji katowickiej. - Powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy – piszą biskupi w udostępnionym KAI komunikacie.

DyspensaW związku z tym, że jutro tj. 17 czerwca (piątek) przeżywamy w Diecezji Sosnowieckiej Uroczystość Św. Brata Alberta Chmielowskiego – głównego Patrona Diecezji Sosnowieckiej, mając na uwadze świąteczny charakter tej uroczystości w naszej diecezji, Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, działając na podstawie kanonu 87 §1 KPK, udziela wiernym diecezji sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.