Pierwszy Pasterz Diecezji

7 października 2008 roku w wieku 75 lat zmarł pierwszy Biskup Sosnowiecki Adam Śmigielski. Biskupem sosnowieckim był przez 16 lat. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Ks. Jan Brożek

ks. Jarosław Kwiecień, proboszcz

Ks. Stefan WalusińskiUrodzony: 1 września 1937 r. w Piadykach (obecnie Ukraina), święcenia prezbiteratu: 27 maja 1961 w Kielcach.

Mieczysław KumelaMieczysław Kumela jest organistą od 50 lat. To bez mała tyle, ile liczy jego rodzinna parafia w Rodakach, która została erygowana w 1958 r. Tak wspaniały jubileusz należało godnie uczcić, dlatego 10 maja ks. Jarosław Kwiecień, proboszcz z Rodak wraz z przyjaciółmi pana Mieczysława i przedstawicielami samorządu lokalnego zorganizował uroczystości jubileuszowe. Oczywiście głównym punktem była Msza św. podczas której Mieczysław Kumela grał na organach.