SołtyskiOd 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

 

 

 

RODAKI  RYCZÓWEK
Barbara Wojnar  Gabriela Ekiert

sołtys: Barbara Wojnar

tel. kom.: 664 082 807

sołtys: Gabriela Ekiert
tel. dom.: (32) 6420249 po 15.00
tel. kom.: 660 411 873

Skład Rady Sołeckiej:
Jarosław Paś
Lidia Gamrot
Tomasz Oczkowski
Alicja Jeziorna
Józef Domagała
Mieczysław Binek
Grażyna Ludwikowska
Jacek Burdzel
Władysław Trzewiczek
Rafał Barczyk

Skład Rady Sołeckiej:
Anna Haratyk
Marlena Hyla
Ewelina Guzik
Mieczysława Szczepanik
Zuzanna Kaszuba
Marcin Grzanka
Mateusz Król
Edward Fil
Adam Garus
Aleksandra Jaskólska