Kalendarz wywozu odpadów 2019

Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6.00.

UWAGA! Do pojemników na zmieszane odpady komunalne (kosz) nie należy wrzucać: ziemi, kamieni, papy, azbestu, styropianu budowlanego i części samochodowych.


RODAKI

 

Kosz

Popiół

Szkło

Bioodpady

Plastik, metal, makulatura

16.07.19

-

05.07.19

05.07.19

17.07.19

17.07.19

20.08.19

-

02.08.19

02.08.19

14.08.19

21.08.19

17.09.19

-

06.09.19

06.09.19

18.09.19

19.09.19

15.10.19

-

04.10.19

04.10.19

16.10.19

19.11.19

25.11.19

07.11.19

07.11.19

20.11.19

17.12.19

21.12.19

05.12.19

05.12.19

11.12.19

 

 RYCZÓWEK

 

 

Kosz

Popiół

Szkło

Bioodpady

Plastik, metal, makulatura

19.07.19

-

17.07.19

17.07.19

30.07.19

08.07.19

16.08.19

-

21.08.19

21.08.19

30.08.19

12.08.19

20.09.19

-

18.09.19

18.09.19

30.09.19

09.09.19

18.10.19

-

16.10.19

16.10.19

14.10.19

15.11.19

27.11.19

20.11.19

20.11.19

16.11.19

20.12.19

18.12.19

11.12.19

11.12.19

04.12.19