Zmarł ks. Leszek Kapela

10 maja w godzinach nocnych, zaopatrzony sakramentami świętymi zmarł ks. Leszek Kapela (l.62), przez wiele lat proboszcz w Cieślinie, ostatnio pracujący w Sułoszowej.

Porządek uroczystości pogrzebowych:

– poniedziałek 13.05.2019 r., godz. 10:00 – parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej – Msza św. żałobna pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Kaszaka,

14 maja 2019 r. (wtorek) - godz. 14.00 Msza Święta pogrzebowa w kościele św. Prokopa w Krzcięcicach (rodzinna parafia Zmarłego; diecezja kielecka). Zmarły pochowany zostanie na cmentarzu parafialnym.


Ks. Leszek Kapela przyszedł na świat 22.11.1957 roku, jako trzecie z czworga dzieci Mariana i Lucyny z d. Biela. Pochodził z parafii Krzcięcice w dekanacie sędziszowskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Książu Wielkim. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, następnie kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach. Święcenia kapłańskie otrzymał 06.06.1986 roku. Pierwszą placówką, w której pełnił obowiązki wikariusza była Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie, a następnie wspólnoty: pw. Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, pw. Zesłania Ducha Świętego w Dąbrowie Górniczej–Ząbkowicach i pw. św. Joachima w Sosnowcu–Zagórzu.

Po śmierci proboszcza parafii w Cieślinie ks. Ryszarda Gąsiora, został w dniu 16.03.2005 roku mianowany administratorem tej placówki, a następnie jej proboszczem. Wprowadzenie ks. Leszka Kapeli na urząd parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie miało miejsce 03.04.2005 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ks. Leszek Kapela złożył rezygnację z urzędu proboszcza w Cieślinie ze względu na stan zdrowia. Ks. biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak przyjął jego rezygnację i dekretem z dnia 27.01.2014 roku odwołał go z urzędu proboszcza. Dekret wszedł w życie z dniem 14.02.2014 roku.

W sierpniu 2014 roku był rezydentem w Parafii pw. św. Stanisława BM w Czeladzi. W dniu 23.06.2015 roku został mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Katarzyny DM w Wolbromiu, w której to parafii rozpoczął posługę w sierpniu 2015 roku. Dekretem księdza biskupa Grzegorza Kaszaka z dnia 21.06.2016 roku przeniesiony został do Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej, gdzie rozpoczął posługę kapłańską pod koniec sierpnia 2016 roku. Zgodnie z kolejnym dekretem biskupim z dnia 16.06.2017 roku skierowany został na posługę wikariusza do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Leszek,
 którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
 radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
 Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.