10. rocznica święceń biskupich bpa Grzegorza Kaszaka

W najbliższy czwartek, 28 marca, przypada 10. rocznica święceń biskupich ordynariusza naszej diecezji, JE Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Pamiętajmy w tym dniu o Księdzu Biskupie w naszych modlitwach! Okazją do modlitwy za Księdza Biskupa będzie też Msza św. odprawiana w Jego intencji w sobotę, 30 marca, o g. 11 w sosnowieckiej bazylice Katedralnej.

Niech dobry Bóg prowadzi i zawsze ochrania Księdza Biskupa, dodaje mocy i odwagi w pełnieniu posługi opartej na prawdzie i miłości. Niech będzie ona - zgodnie z zawołaniem z herbu Księdza Biskupa - rzeczywistym pełnieniem woli Bożej. Oby podczas spotkań z mieszkańcami naszej diecezji, pełen mocy mógł Ksiądz Biskup przekazywać wszystkim nadzieję daną przez  Zmartwychwstałego Pana oraz czuć wsparcie swoich diecezjan - osób duchownych, konsekrowanych i świeckich!

Szczęść Boże na dalsze lata pasterskiego posługiwania!