Biedny i bogaty

Nauczyciel przytoczył kiedyś uczniom przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Po jej zakończeniu zapytał:

- Chłopcy, kim chcielibyście być – bogaczem czy Łazarzem?

Jeden z uczniów odpowiedział:

- Chciałbym być za życia bogaczem, a po śmierci – Łazarzem.

Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy. (Księga Przysłów 11,24)

jarkwi
4.12.2018 r.