Bohater katechezy

"W najnowszej adhortacji apostolskiej Gaudete et exultate papież Franciszek definiuje wychowanie jako życie darem z siebie w taki sposób, aby wysiłki miały znaczenie ewangeliczne i coraz bardziej utożsamiały nas z Jezusem Chrystusem. To zadanie również współczesnej katechezy. Dzisiaj czas dziękczynienia za dzieło wychowania religijnego podejmowane w przedszkolach i szkołach diecezji sosnowieckiej w roku szkolnym 2017/2018" – tymi słowami ks. Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diecezji sosnowieckiej rozpoczął Mszę św. kończącą rok szkolny katechetów świeckich i zakonnych.

Uroczystej Mszy św. w kościele Nawiedzenia NMP w Sosnowcu przewodniczył bp Grzegorz Kaszak, zaś homilię, poświęconą wychowaniu patriotycznemu w nauczaniu Jana Pawła II, wygłosił ks. dr hab. Roman Buchta – dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej, wykładowca Wydziału Teologicznego UŚ i Prezydent Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach Eufres.

"Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi głębokiej wiary i prawego sumienia, ludzi ukształtowanych na Ewangelii i społecznej nauce Kościoła. Ludzi, dla których sprawy Boskie są sprawami najważniejszymi, ludzi, którzy posiadają umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z Bożymi przykazaniami i Ewangelią. Potrzeba odważnych i odpowiedzialnych chrześcijan uczestniczących we wszystkich sektorach życia społecznego i narodowego, nie lękających się przeszkód i przeciwności" - cytował papieża Polaka ks. Buchta dodając, że ówczesna diagnoza życia Polaków powinna stać się aktualnym programem życia społecznego w Polsce.

Warto podkreślić, że podczas Mszy św. wraz z katechetami i księżmi odpowiadającymi za stan katechezy w diecezji, modlili się dyrektorzy siedmiu szkół z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siewierza i Gródkowa, a także przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Po Mszy św. Ksiądz Biskup wręczył tytuł "Bohatera katechezy". To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest w ramach plebiscytu organizowanego przez Civitas Christiana. Spośród 11 zgłoszonych przez uczniów i dyrektorów szkół kandydatów (10 katechetów świeckich i jednego księdza - Marcina Wartę) najwięcej głosów w internetowym głosowaniu uzyskała Agnieszka Furtacz ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu. Wśród laureatów znalazła się Irena Lelakowska ucząca w szkołach w Ryczówku i Rodakach.

Bohater katechezy

Katecheci wzięli także udział w prelekcji dr Piotra Kubiaka z Wiednia, który przybliżał założenia międzynarodowego ruchu PILGRIM. Hasło przewodnie ruchu brzmi: „Żyjąc świadomie - budujesz przyszłość”, a jego działania skupione są m.in. na ekologii i zrównoważonym rozwoju oraz rozsądnym korzystaniu z dzieła stworzenia. Dzięki zaangażowaniu Wydziału Katechetycznego, który stale dba o podnoszenie jakości pracy szkół, nie tylko w zakresie katechetyki, w elitarne grono szkół z całej Europy związanych z ruchem weszło także 6 szkół z diecezji sosnowieckiej.