Dyspensa

Z uwagi na charakter piątku przypadającego na dzień 1 czerwca 2018 roku, który dla wielu w tym roku jest dniem wolnym od pracy i dniem odpoczynku; dla dobra duchowego wszystkich wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne, zgodnie z przepisem kan. 87 § 1 KPK J.E. ks. bp Grzegorz Kaszak udzielił wszystkim wiernym przebywającym tego dnia na terenie Diecezji Sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty.