DyspensaDyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty w piątek 4 maja 2018 roku.

Z uwagi na charakter piątku przypadający na dzień 4 maja 2018 r., który dla wielu w tym roku jest dniem wolnym od pracy i dniem odpoczynku, dla dobra duchowego wszystkich wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne zgodnie z przepisem kan. 87 § 1 KPK udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym tego dnia na terenie Diecezji Sosnowieckiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i innych form pokuty.

+ Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki