Konkurs na stulecieDiecezjalny konkurs literacko-historyczny w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości pt.: Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne.

MECENAS KONKURSU:
- TAURON Polska Energia S.A.

PATRONAT HONOROWY:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
- Instytut Pamięci Narodowej (oddział Katowice)
- Pani Anna Maria Anders – Senator RP

PARTNERZY:
- parafie diecezji sosnowieckiej
- przedszkola, szkoły oraz instytucje wychowawcze i kulturalne diecezji sosnowieckiej
- wybrane urzędy miast, powiatów i gmin
- Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura sosnowiecka
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" – oddział w Sosnowcu
- Rycerze Kolumba
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Śląski – Koło Sosnowiec
- Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

PARTNERZY MEDIALNI:
- Biuro prasowe diecezji sosnowieckiej
- Dziennik Zachodni
- Telewizja internetowa Info Puls Olkusz
- Polskie Radio Katowice
- Radio eM
- Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny"
- Tygodnik Katolicki „Niedziela"
- naszemiasto.pl

ORGANIZATOR:
- Kuria Diecezjalna w Sosnowcu

ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
- odzyskanie i zachowanie pamięci historyczno-patriotycznej,
- promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec państwa i Kościoła,
- kształtowanie dojrzałej wiary poprzez pogłębienie refleksji nad walką o niepodległość,
- ożywienie osobistej wiary, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego,
- zachęta do dzielenia się refleksją na temat rodzinnych doświadczeń w zmaganiach o wolną Polskę.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy konkursowej na temat: „Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne". Tematem pracy jest rodzinne wspomnienie historyczno-patriotyczne ujęte w dowolną formę literacką (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka). Praca może być przygotowana przez samego uczestnika wydarzenia lub członka rodziny (np. wnuczek opowiada usłyszane i zapamiętane wspomnienia nieżyjącego dziadka).
3. Praca musi być wykonana zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: 2-3 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman - 12 pkt., marginesy 2,5 cm., interlinia: 1,5 wiersza.
4. Pracę należy dostarczyć wydrukowaną w 3 egzemplarzach w formacie A-4; wymagana jest dodatkowo praca w wersji elektronicznej przesłana na e-mail koordynatora.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
7. Odbiór nagród następuje w dniu rozstrzygnięcia konkursu; organizatorzy nie przesyłają dyplomów ani nagród; w przypadku nieobecności nagrodę można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY:
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać 10 wyróżnień dla autorów prac o wybitnych walorach historyczno-patriotycznych, którzy również otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez Mecenasa Konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
4. Podział nagród należy do wyłącznej decyzji jury.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o szczegółach e-mailem na adres podany do korespondencji.
6. Przewidziana jest również pokonkursowa publikacja książkowa nagrodzonych prac.

TERMIN:
Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 15 maja 2018 roku na adres:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
ul. Gospodarcza 14a; 41-214 Sosnowiec, tel. 519-512-816
z dopiskiem Diecezjalny konkurs literacko-historyczny

KOORDYNATOR KONKURSU:
Ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kontakt: tel: 500-175-977; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa i materiały do pobrania: www.katecheza.sosnowiec.pl

Do pracy należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" (do pobrania) oraz „Oświadczenie autora pracy" (do pobrania).