Zapraszamy na rekolekcje (wideo)Warto może zastanowić się nad przyjazdem do seminarium, by spotkać ludzi tworzących to miejsce. W tym roku tematem przewodnim będzie obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Serdecznie zapraszamy.

Zobacz także...

Strona Seminarium...