ŚDM: Międzynarodowe spotkanie na pustyniDekanat Jaroszowiec oraz wójt Klucz zapraszają do udziału w lokalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się 21 lipca (czwartek) od godziny 16.00 na wzgórzu „Dąbrówka” w Chechle. Na tym wydarzeniu będziemy gościć około tysiąca pielgrzymów z czterech dekanatów z gmin: Pilica, Ogrodzieniec, Sławków, Bolesław, Bukowno, Łazy i Klucze. Wezmą oni udział we Mszy świętej sprawowanej przez ks. bp. Grzegorza Kaszaka.

Po Eucharystii rozpoczną się prezentacje, które przedstawią poszczególne dekanaty. W programie również specjalny koncert, w czasie którego wystąpią: Śpiewajmy z Pokusą, La Pallotina oraz Raz Dwa Trzy.

Podczas tego wydarzenia będzie także można skosztować potraw regionalnych na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych podmiotów i stowarzyszeń. Wydarzenie uatrakcyjni pokaz skoków spadochronowych na Pustyni Błędowskiej 6 Brygady Powietrzno  - Desantowej z Krakowa.

Po koncercie zapraszamy na Apel Jasnogórski, po którym nastąpi przejście przez bramę na pustynię, gdzie udzielone zostanie uroczyste błogosławieństwo.

Wydarzenie jest doskonałą okazją, aby przybliżyć przybyłym do naszej gminy pielgrzymom naszą kulturę i pielęgnowane przez nas tradycje.

Daniel Hickiewicz
Sekretarz Gminy Klucze

Marcin Pokusa


Raz Dwa Trzy


La Pallotina