Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronkę do Miłosierdzia Bożego należy odmawiać na zwykłym różańcu, składającym się z pięciu dziesiątek. Struktura tej modlitwy przedstawia się następująco: na początku Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na dużych paciorkach formułę „Ojcze Przedwieczny" (...), natomiast na małych paciorkach: „Dla Jego bolesnej męki (...), na zakończenie należy odmówić trzykrotnie: Święty Boże" (...) (Dzienniczek siostry Faustyny 476).

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
 (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo....
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...

        Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
- na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

        Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki,
- miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

        Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.